M a H s.r.o. Opel Bratislava, Opel Trenčín, Opel Nitra

MayDay Servis Opel

Servis & Príslušenstvo Opel

MayDay Servis Opel

Nepríjemné veci majú pre vás mäkší dopad.

Servis & Príslušenstvo Opel

V prípade autohavárie sme tu pre vás 24 hodín denne!

Volajte kedykoľvek na hotline
M a H s.r.o.

(+421) 905 646 004

(+421) 905 646 004

Základné podmienky programu MayDay servis Opel

Ide o havarijnú asistenčnú službu v participujúcich autorizovaných servisoch Opel pre klientov, ktorí vlastnia vozidlo Opel. Výhody MayDay servisu Opel môže klient čerpať v prípade, že havaruje a má nepojazdné vozidlo. Vďaka oprave havarovaného vozidla Opel v autorizovanom servise Opel nestratí klient 12-ročnú záruku na prehrdzavenie karosérie a zostáva mu tiež zachovaná plná bezpečnosť jeho vozidla!

PDF

Informačný leták MayDay servis Opel

PDF, 1,0 MB

MayDay servis Opel má tieto benefity
 1. Odtiahnutie nepojazdného, havarovaného vozidla zdarma
  Asistenčná služba vášho autorizovaného servisu. Pokiaľ ste mali nehodu a vaše vozidlo je nepojazdné, bude zdarma odtiahnuté do autorizovaného servisu Opel.
 2. Vyriešenie poistnej udalosti za klienta
  Profesionáli v autorizovaných servisoch Opel vyriešia administráciu poistnej udalosti s poisťovňou za vás.
 3. Požičanie náhradného vozidla na jeden deň zdarma
  Autorizovaný servis Opel vám požičia náhradné vozidlo na prvý deň zdarma a na ďalšie dni opravy vášho havarovaného vozidla poskytne zľavu oproti štandardnej sadzbe za požičanie.
 4. Klient získa po oprave a kontrolnej prehliadke ročnú záruku Compact zdarma
  Získavate veľmi hodnotnú ročnú záruku s rozsiahlym krytím od spoločnosti Car Garantie (ďalej len CG).
  Na predĺženú ročnú záruku Compact zdarma v rámci programu MayDay servis Opel máte nárok, pokiaľ je vaše havarované vozidlo Opel staršie než dva roky (tzn. vozidlo po skončení zákonnej dvojročnej záruky). Pred uzatvorením záruky Compact vždy platí, že bola najprv vykonaná servisná prehliadka podľa predpisu výrobcu, a to najviac 1 mesiac dozadu, a že všetky pri tejto prehliadke zistené nedostatky boli odborne opravené autorizovaným servisom Opel. Základný limit záruky Compact je do 6 rokov veku vozidla – od jeho 1. registrácie a do najazdenia 150 000 km. Prvých 90 dní po uzatvorení záruky Compact sa pri prípadnej záručnej oprave klient podieľa na mzdových a materiálových nákladoch minimálne 7500 Kč/300 EUR s DPH. Náklady na prácu servisu sú v CG rámci záruky Compact kryté vždy 100 %. Náklady na ND sú do 50 000 km kryté 100 % a potom je to za každých najazdených 10 000 km mínus 10 % až do 100 000 km. Nad 100 000 km až do 150 000 km je to 40 % z odporúčanej predajnej ceny ND. Na ND sa teda počíta ich amortizácia vo vzťahu k amortizácii vozidla. Rozsah krytia záruky Compact je: motor; elektronika motora; prevodovka; rozvodovka, diferenciál a pohony náprav; hriadele na prenos sily; palivové zariadenie (pre detailný výpočet podmienok predĺženej ročnej záruky Compact pozri zmluvný formulár CG, ktorý je dostupný vo vašom autorizovanom servise Opel alebo tu). Záruka Compact sa nevzťahuje na modely Tigra, Vivaro, Movano, GT.
Výnimky z programu MayDay servis Opel

Autorizovaný servis Opel si vyhradzuje právo účtovať klientovi prípadné nevyhnutné finančné náklady na pokrytie poskytnutých benefitov v rámci programu MayDay servis Opel v tých prípadoch, keď asistenčná služba dílera nie je zmluvným partnerom klientovej poisťovne, vozidlo nie je havarijne poistené a oprava ani nebude krytá z povinného ručenia, ide o prerazené pneumatiky, prípadne o rozbité predné sklo alebo o inú drobnú škodu nepresahujúcu 20 000 Kč/800 EUR v prípade, že vozidlo nie je havarované, ale ide o poruchu vozidla. Benefity programu MayDay servis Opel sa nevzťahujú na fleetových zákazníkov, ktorí majú s dílerom uzavretú servisnú zmluvu. Podmienky programu MayDay servis Opel neplatia mimo Slovenskú republiku.


Opel On-line servis Využite možnosť objednania Vašej návštevy servisu Opel. Objednať na servis
MayDay servis
Classic servis